BOZP

bezpečnost a ochrana zdraví při práci


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firmení majetek.

NABÍZENÉ SLUŽBY

- vyhledávání a prevence rizik
- přijímání opatření k jejich odstranění včetně zpracování dokumentace
- zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace
- roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky
- roční prověrky bezpečnosti práce (BOZP)
- idenfitikace a aktualizace kategorizace pracovních úrazů
- školení zaměstnanců v BOZP
- zpracování dokumentace BOZP